Cümə, 23 fevral 2024-cü il

Qanuni Məlumat

Şəxsi məlumatların işlənməsi üçün bu Siyasət (bundan sonra Siyasət) AGROTRADE LLC, VÖEN 5262097334 (bundan sonra Sayt İdarəetməsi) saytından istifadə edərkən istifadəçi haqqında ala biləcəyi bütün məlumatlar üçün tətbiq olunur. potatosystem.ru/ (bundan sonra "Sayt" adlandırılacaq), saytın xidmətləri, xidmətləri, proqramları və məhsulları (bundan sonra "Xidmətlər" adlandırılacaq). Xidmətlərdən birinin istifadəsi çərçivəsində istifadəçinin bu Siyasətə uyğun olaraq verdiyi şəxsi məlumatların verilməsinə verdiyi razılıq Saytın bütün xidmətlərinə şamil olunur.

Sayt Xidmətlərindən istifadə, istifadəçinin bu Siyasətə qeyd-şərtsiz razılığını və orada göstərilən şəxsi məlumatlarının işlənməsi şərtlərini bildirir; bu şərtlərlə razılaşmadıqda istifadəçi Sayt Xidmətlərindən istifadə etməkdən çəkinməlidir.

1. Sayt rəhbərliyinin qəbul etdiyi və işləndiyi istifadəçilərin şəxsi məlumatları.

1.1. Bu Siyasət çərçivəsində "şəxsi istifadəçi məlumatları" deməkdir:

1.1.1. Sayt Xidmətlərindən istifadə zamanı özü haqqında hər hansı bir məlumatı ötürərkən istifadəçinin özü haqqında verdiyi fərdi məlumatlar, o cümlədən istifadəçinin aşağıdakı şəxsi məlumatları:

  • soyadı, adı, atasının adı;
  • əlaqə məlumatları (e-poçt ünvanı, əlaqə telefon nömrəsi);

1.1.2. İstifadəçi cihazında quraşdırılmış proqramdan istifadə etməklə avtomatik olaraq Sayt Xidmətlərinə ötürülən məlumatlar, o cümlədən IP ünvanı, çerezdən məlumatlar, istifadəçinin brauzeri (və ya Xidmətlərə daxil olan digər proqram) barədə məlumatlar, vaxt giriş, tələb olunan səhifənin ünvanı.

1.1.3. Xidmətlərdən istifadə üçün zəruri olan istifadəçi, toplanması və / və ya təmin edilməsi haqqında digər məlumatlar.

1.2. Bu Siyasət yalnız Sayt Xidmətlərinə şamil olunur. Sayt Administrasiyası istifadəçinin Saytdakı bağlantıları vura biləcəyi üçüncü tərəf saytlarına nəzarət etmir və məsuliyyət daşımır. Belə saytlarda istifadəçi digər şəxsi məlumatları toplaya və ya tələb edə bilər və digər əməliyyatlar da həyata keçirilə bilər.

1.3. Sayt Administrasiyası istifadəçilər tərəfindən verilən fərdi məlumatların düzgünlüyünü yoxlamır və qanuni imkanlarına nəzarət etmir. Bununla birlikdə, Sayt Administrasiyası istifadəçinin qeydiyyat formasında təklif olunan məsələlər barədə etibarlı və kifayət qədər şəxsi məlumat verdiyini və bu məlumatları bu günə qədər saxladığını güman edir.

İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarının toplanması və işlənməsi məqsədləri.

2.1. Sayt Administrasiyası yalnız istifadəçiyə xidmət göstərmək üçün lazım olan şəxsi məlumatları toplayır və saxlayır.

2.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatları aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilə bilər:

2.2.1. Sayt Xidmətlərindən istifadə çərçivəsində partiyanın müəyyənləşdirilməsi;

2.2.2. İstifadəçini fərdi xidmətlər ilə təmin etmək;

2.2.3. İstifadəçini maraqlandıran bir məsələ barədə məlumatlandırmaq;

2.2.4. Lazım gələrsə istifadəçi ilə əlaqə qurun, o cümlədən Xidmətlərin istifadəsi, xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı bildirişlər, sorğu və məlumatların göndərilməsi, habelə istifadəçinin sorğu və müraciətlərinin işlənməsi;

2.2.5. Xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, istifadənin asanlığı, yeni xidmətlərin inkişafı;

2.2.6. Anonim məlumat əsasında statistik və digər tədqiqatların aparılması.

2.2.7. Saytın və onun tərəfdaşlarının digər təklifləri barədə məlumat vermək.

3. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi və üçüncü şəxslərə ötürülməsi şərtləri.

3.1. Sayt Administrasiyası istifadəçilərin şəxsi məlumatlarını xüsusi xidmətlərin daxili qaydalarına uyğun olaraq saxlayır.

3.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarına gəldikdə, istifadəçinin Saytın bütün istifadəçilərinə ümumi girişi üçün könüllü olaraq özü haqqında məlumat verdiyi hallar istisna olmaqla, onun məxfiliyi qorunur.

3.3. Sayt Administrasiyası istifadəçinin şəxsi məlumatlarını aşağıdakı hallarda üçüncü tərəflərə ötürmək hüququna malikdir:

3.3.1. İstifadəçi bu cür hərəkətlərə açıq şəkildə razılıq verdi;

3.3.2. Köçürmə, istifadəçinin müəyyən bir Xidmətdən istifadə etməsi və ya istifadəçiyə xidmət göstərmək üçün zəruridir. Müəyyən Xidmətlərdən istifadə edərkən istifadəçi şəxsi məlumatlarının müəyyən bir hissəsinin ictimaiyyətə açıq olacağına razıdır.

3.3.3. Transfer Rusiya və ya digər dövlət orqanları tərəfindən qanunla müəyyən edilmiş qaydada təmin edilir;

3.3.4. Belə bir köçürmə saytın satılması və ya hüquqların başqa bir şəkildə verilməsi (tamamilə və ya qismən) olaraq baş verir və alıcının aldığı şəxsi məlumatlarla əlaqədar bu Siyasətin şərtlərinə əməl etmək üçün bütün öhdəliklər alıcıya verilir;

3.4. İstifadəçilərin fərdi məlumatlarını işləyərkən Sayt Administrasiyası müraciət zamanı hazırkı nəşrdə 27.07.2006 iyul 152-cı il tarixli XNUMX-FZ saylı "Fərdi məlumatlar haqqında" Federal Qanunu rəhbər tutur.

3.5. Yuxarıda göstərilən fərdi məlumatların işlənməsi fərdi məlumatların qarışıq emalı (toplanması, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), istifadəsi, şəxsiləşdirilməsi, bloklanması, məhv edilməsi) ilə həyata keçiriləcəkdir.
Şəxsi məlumatların işlənməsi həm avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə, həm də onlardan istifadə edilmədən (kağız üzərində) həyata keçirilə bilər.

4. İstifadəçi tərəfindən şəxsi məlumatların dəyişdirilməsi.

4.1. İstifadəçi istənilən vaxt özünün və ya onun bir hissəsinin verdiyi şəxsi məlumatları dəyişdirə (yeniləyə, əlavə edə) bilər.

4.2. İstifadəçi, təqdim etdiyi şəxsi məlumatları yazılı sorğu ilə sayt rəhbərliyinə belə bir tələb qoyaraq geri ala bilər.

5. İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarını qorumaq üçün istifadə olunan tədbirlər.

5.1. Sayt rəhbərliyi istifadəçilər tərəfindən verilən hər hansı bir şəxsi məlumatın qorunması üçün bütün zəruri tədbirləri görür.

5.2. Şəxsi məlumatlara giriş yalnız Sayt Administrasiyasının səlahiyyətli işçiləri, üçüncü tərəf şirkətlərinin (yəni xidmət təminatçıları) və ya tərəfdaşların səlahiyyətli işçiləri üçün mümkündür.

5.3. Sayt rəhbərliyinin fərdi məlumatlara çıxışı olan bütün işçiləri şəxsi məlumatların məxfiliyini və qorunmasını təmin etmək üçün bir siyasət aparmalıdırlar. Məlumatların məxfiliyini və şəxsi məlumatların qorunmasını təmin etmək üçün Sayt Administrasiyası icazəsiz girişə mane olmaq üçün bütün tədbirlərin görülməsini dəstəkləyir.

5.4. Şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək aşağıdakı tədbirlər ilə də təmin edilir:

  • fərdi məlumatların işlənməsini tənzimləyən yerli qaydaların hazırlanması və təsdiqlənməsi;
  • fərdi məlumatların təhlükəsizliyinə təhdidlərin reallaşdırılması ehtimalını azaldan texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi;
  • məlumat sistemlərinin təhlükəsizliyinin vəziyyətini dövri olaraq yoxlamaq.

6. Məxfilik Siyasətinin dəyişdirilməsi. Tətbiq olunan qanun.

6.1. Sayt Administrasiyası bu Məxfilik Siyasətinə dəyişiklik etmək hüququna malikdir. Siyasətin yeni versiyası başqa qayda ilə nəzərdə tutulmayıbsa, Saytda dərc edildiyi andan qüvvəyə minir.

6.2. Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyi bu Siyasətə və Siyasətin fərdi məlumatların işlənməsi ilə əlaqədar istifadəçi ilə Sayt Administrasiyası arasında yaranan münasibətlərə tətbiq edilir.

7. Əlaqə. Suallar və təkliflər.

Bu Siyasətlə əlaqəli bütün təkliflər və ya suallar Sayt rəhbərliyinə yazılı şəkildə bildirilməlidir.