Jurnal reklamı

Reklam verənlər üçün

Giriş seçimləri:

Jurnal parametrləri: A4, tam rəngli, 60 səhifə, bağlama - kağız klip, qapaq - seçici lak.
Jurnalın buraxılış cədvəli: rüblük

2021-ci ildə Kartof Sistemi jurnalının 4 sayı çıxacaq.

1 nömrəli buraxılış tarixi: 25 fevral, təqdimetmə tarixi: 8 fevral
2 nömrəli buraxılış tarixi: 2 iyun, materialların son göndərilmə tarixi: 16 maya qədər
№ 3 buraxılış tarixi: 8 sentyabr, materialların təqdim olunması üçün son tarix: 23 avqusta qədər
4 nömrəli buraxılış tarixi: 19 Noyabr, materialların təqdim olunması üçün son tarix: 1 Noyabrdan əvvəl

Jurnalın tirajı: 2500 nüsxədən.

Əməkdaşlıq üçün bizə yazın

"Kartof sistemi" informasiya-analitik rayonlararası jurnalı

Jurnal Rabitə, İnformasiya Texnologiyaları və Kütləvi Rabitə Nəzarət Federal Xidməti tərəfindən qeydiyyata alınmışdır

Sertifikat PI № FS77-35134